లైలత్ అల్-ఖదర్ ఎప్పుడు?

ప్రవక్త ﷺఇలా అన్నారు, "రమజాన్ చివరి పది (రోజులు) బేసి రాత్రులలో లైలతుల్-ఖద్ర్ కోసం వెతకండి" (బుఖారీ).

అబూ బక్రా (రజిఅల్లాహు అన్హు) లైలత్ అల్-ఖద్ర్ గురించి ఇలా అన్నారు, “నేను అల్లాహ్ యొక్క దూత ﷺ చెప్పినట్లు విన్న తర్వాత మాత్రమే గత పది రాత్రులు తప్ప దాని కోసం వెతకడం లేదు. అతను ఇలా అన్నాడు: ‘ఆఖరి పది రాత్రులలో (లైలతుల్ ఖద్ర్) శోధించండి: 21, 23, 25, 27 లేదా చివరి రాత్రి” (అహ్మద్).

లైలత్ అల్-ఖద్ర్ ఖచ్చితంగా ఏ తేదీ మరియు ప్రతి సంవత్సరం మారుతుందా అనే దానిపై వివిధ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.

తేదీ పేర్కొనబడకపోవడం యొక్క వివేకం ఏమిటంటే, మన ఆరాధనను ఒక రాత్రికి పరిమితం చేయకుండా, అనేక రాత్రులలో అల్లాహ్‌ను హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడానికి మేము దానిని వెతకడానికి కష్టపడతాము. రోజుని దుఆతో నింపమని ప్రోత్సహించడానికి, జుమాను అంగీకరించే గంటను పేర్కొనకుండా ఎలా ఉంచారో అదే విధంగా ఉంటుంది.

"(ముందు రాత్రి) శుక్రవారం చివరి పది రాత్రులలో బేసి-సంఖ్యల రాత్రులలో ఒకదానితో సమానంగా ఉంటే, అది ఇతరుల కంటే (లైలత్ అల్-ఖద్ర్) కావచ్చు." (లతైఫ్ అల్-మారిఫ్‌లో ఇబ్న్ హుబైరాను ఉటంకిస్తూ ఇబ్న్ రజబ్)

లైలత్ అల్-ఖద్ర్ కోసం ఉత్తమ దస్తావేజు: కియామ్

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త ﷺ ఇలా అన్నారు, "ఎవరైతే లైలతుల్ ఖద్ర్‌లో రాత్రిపూట ప్రార్థనలో నిలబడి, ప్రతిఫలం (ఇహ్తిసాబ్) కోసం ఆశతో ఉంటారో, అతని మునుపటి పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయి" (బుఖారీ).

ఒక వ్యక్తి లైలతుల్-ఖద్ర్‌పై చేయగలిగే ఉత్తమమైన పని ఖియామ్. మేము దీన్ని దీనితో నిర్వహించాలి:

(1) ఇమాన్ అంటే అల్లాహ్ ఇలా చేయమని అడిగాడని, ఈ పనిని ఇష్టపడి, మనకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడని గట్టి నమ్మకంతో;

(2) ఇహ్తిసాబ్ అంటే అల్లాహ్ నుండి మాత్రమే ప్రతిఫలం కోరుకుంటారు, అతని కోసం మాత్రమే నిజాయితీగా ఆచరించాలి మరియు మరే ఇతర ఉద్దేశ్యం కోసం కాదు.

కియామ్ (రాత్రి ప్రార్థన) అనేది ఉత్తమమైన ఆరాధనలలో ఒకటి. నమాజులో, మేము ఖురాన్‌ను పఠించడం మరియు ప్రతిబింబించడం, అల్లాహ్‌ను స్తుతించడం మరియు స్మరించుకోవడం, దుఆ, మరియు పశ్చాత్తాపంతో ఆయన వైపు తిరగడం వంటివి మిళితం చేస్తాము. ఇది మనం నాలుకతో, శరీరంతో మరియు హృదయంతో ఏకకాలంలో అల్లాహ్‌ను ఆరాధించే చర్య.

రాత్రి వ్యవధి తక్కువ. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ చిన్న సమయం యొక్క దీవెనను మన ʿబాదాలో నాణ్యతను చొప్పించడం ద్వారా గుణించవచ్చు. మనం మన ఉద్దేశాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి మరియు అల్లాహ్ ముందు మన హృదయాలను తగ్గించుకోవాలి. మనం ఖుషూ (నమ్రత మరియు పూర్తి దృష్టితో), ప్రతి భంగిమను పొడిగిస్తూ, సుజూద్‌లో అల్లాహ్‌కు ఏడుపుతో ఖియామ్ చేయాలి.

కనిష్టంగా, మనం మస్జిద్ వద్ద 'ఇషా' మరియు ఫజ్ర్ చేయాలి.

లైలత్ అల్-ఖద్ర్‌లో చేయవలసిన 5 విషయాలు

రాత్రి సూర్యాస్తమయం వద్ద ప్రారంభమవుతుంది. మగ్రిబ్ మరియు 'ఇషా' మధ్య సమయాన్ని కోల్పోకండి. మగ్రిబ్, 'ఇషా' మరియు ఫజ్ర్‌లను సామూహికంగా నమాజు చేయండి మరియు మొదటి తక్బీర్‌కు ముందు అక్కడ ఉండండి. మీకు వీలైనంత సేపు ఖియామ్ (రాత్రి ప్రార్థన) చేయండి. ఖురాన్ పఠించండి మరియు దిక్ర్ చేయండి. ముఖ్యంగా సజ్దాలో సమృద్ధిగా దుఆ చేయండి.

హృదయపూర్వక పశ్చాత్తాపం చేయండి & రాత్రిని ఇస్తిగ్ఫార్‌తో ముగించండి.

ఈ రాత్రిలో, 1400 సంవత్సరాల క్రితం ఈ రాత్రి జరిగిన దాని యొక్క అపారతను ప్రతిబింబించడానికి మనం సమయాన్ని వెచ్చించాలి. అల్లాహ్ ముహమ్మద్ ﷺ యొక్క ఉమ్మత్ మరియు అతని అద్భుతమైన పదాలను స్వీకరించేవారిలో ఉండడానికి మనల్ని ఎంచుకున్నందుకు మనం వినయంగా భావిస్తాము; అతను మనకు ఖురాన్ యొక్క అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చాడు. ఖుర్‌ఆన్‌ను మనం నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు చింతించాలి: దానిని పఠించడంలో, అర్థం చేసుకోవడంలో, ప్రతిబింబించడంలో మరియు 'జీవించడం'లో మన వైఫల్యం. దాని మార్గదర్శకత్వాన్ని స్థాపించడంలో విఫలమవ్వడం ద్వారా మన ఆత్మలకు మరియు మన సమాజాలకు మనం కలిగించిన నష్టాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రాత్రి నుండి ఖురాన్‌తో బలమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయం చేయమని అల్లాహ్‌ను వేడుకుందాం. అల్లాహ్‌ను ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రజల నుండి: ఖురాన్ ప్రజల నుండి మనలను తయారు చేయమని వేడుకుందాం.

లైలత్ అల్-ఖదర్ కోసం దువా

ʿ'ఇషా (రహి అల్లాహు అన్హా) అల్లాహ్ యొక్క దూతని అడిగాడు, "ఖద్ర్ రాత్రి ఏ రాత్రి అని నాకు తెలిస్తే, నేను దానిలో ఏమి చెప్పాలని మీరు అనుకుంటున్నారు?" అతను ﷺ బదులిచ్చారు,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعۡفُ عَنِّيۡ

ఓ అల్లాహ్, నువ్వు ఎప్పటికీ క్షమించేవాడివి, నీకు క్షమించడం ఇష్టం కాబట్టి నన్ను క్షమించు (తిర్మిదీ).

మనలను శిక్షించడం కంటే క్షమించడం అల్లాహ్‌కు చాలా ప్రియమైనది. ఈ రాత్రి క్షమాపణ రాత్రి కాబట్టి, ఈ దువా ఇక్కడ అందంగా సరిపోతుంది. అంతేగాక, చాలా రోజుల తీవ్రమైన ఆరాధన తర్వాత, మన (కొన్ని) మంచి పనులతో మోసపోకూడదని ఈ దుʿఆ’ గుర్తు చేస్తుంది. బదులుగా, మనము పాపులము, అనేక లోపాలను కలిగి ఉన్నాము మరియు అల్లాహ్ మనలను క్షమించవలసిన అవసరం ఉంది.

మేము ఈ దుఆలో అల్లాహ్‌ను అతని అందమైన పేరు, అల్-అఫువ్ అని అడుగుతాము. అల్-అఫువ్ పాపాలను తుడిచిపెట్టేవాడు మరియు మన లోపాలను క్షమించేవాడు. అల్లాహ్ పేరు 'అల్-గఫూర్' అంటే క్షమించేవాడు, అల్-అఫువ్ అనేది అంతకంటే ఎక్కువ. అల్-అఫువ్ అనేది మన పాపాల యొక్క అన్ని జాడలను మరియు పరిణామాలను పూర్తిగా తొలగించేవాడు. అతను దేవదూతల రికార్డుల నుండి వారిని తుడిచివేస్తాడు: తీర్పు రోజున వారి కోసం అతను మనలను పట్టుకోడు, లేదా మనల్ని అపరాధం చేసేలా వారిని గుర్తు చేయడు.

అందుకే మనల్ని క్షమించమని మరియు మన ఆచరణ గ్రంథాన్ని పూర్తిగా తుడిచివేయమని అతని పేరు 'అల్-అఫువ్'తో ఈ దుఆలో ఆయనను అడుగుతున్నాము.

లైలతుల్ ఖద్ర్ క్షమించే రాత్రి. అల్లాహ్ మనల్ని క్షమించడం మరియు క్షమించడం ఎలా ఇష్టపడతాడో, మనం ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం కూడా ఆయన ఇష్టపడతాడు. కొన్నిసార్లు మనం ఎవరినైనా క్షమించామని అనుకోవచ్చు, కానీ మన హృదయాలలో ప్రతికూలత నిష్క్రియాత్మక-దూకుడు పద్ధతిలో ఆలస్యమవుతుంది. అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడు, “...వారిని క్షమించి, క్షమించనివ్వండి. అల్లాహ్ క్షమించడం మీకు ఇష్టం లేదా? మరియు అల్లాహ్ క్షమించేవాడు, దయగలవాడు” (24:22).

నరకాగ్ని నుండి విముక్తి కోసం అల్లాహ్‌ను వేడుకోండి

మన ప్రియతమ ప్రవక్త ﷺ ఇలా అన్నారు, "నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ప్రతి పగలు మరియు రాత్రి (రమదాన్‌లో) బానిసలను (నరకం నుండి) విడిపించాడు మరియు వారిలో ప్రతి సేవకునికి ఒక ప్రార్థన సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది" (అహ్మద్).

ఈ రాత్రులలో, మనము మన హృదయాలను కుమ్మరించుకోవాలి మరియు సజ్దాలో అల్లాహ్‌కు కేకలు వేయాలి. నరకాగ్ని నుండి మనలను విడిపించమని అల్లాహ్‌ను వేడుకోవాలి:

اَللهم أَعۡتِقۡ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ

ఓ అల్లాహ్, నరకాగ్ని నుండి మమ్మల్ని విడిపించు.

ఈ గొప్ప రాత్రి కోసం స్నానం చేసి, పెర్ఫ్యూమ్ పూయండి మరియు మంచి బట్టలు ధరించండి.

మన పూర్వీకులు చాలా మంది ఈ అద్భుతమైన రాత్రుల కోసం తమను తాము అలంకరించుకోవడానికి మరియు సిద్ధం చేసుకోవడానికి తమ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఇబ్రహీం అల్-నఖఈ (రహిమహుల్లా) ప్రతి పది రాత్రులలో స్నానం చేసేవారు. లైలత్ అల్-ఖదర్ అని అతను ఆశించిన రాత్రి, థాబిత్ అల్-బునానీ (రహిమహుల్లా) తన ఉత్తమమైన దుస్తులను ధరించి, పరిమళాన్ని పూసుకుని, మసీదులో సువాసనను ఉపయోగిస్తాడు. ఇమామ్ మాలిక్ (రహిమహుల్లా) స్నానం చేసి, పరిమళాన్ని పూసేవారు మరియు ఈ దీవించిన రాత్రికి ప్రత్యేక దుస్తులను ధరించేవారు. ఉదయం, అతను వాటిని దూరంగా మడతపెట్టి, మరుసటి సంవత్సరం వరకు వాటిని ధరించడు.

బాహ్యంగా అల్లాహ్‌కు మనల్ని మనం అలంకరించుకున్నట్లే, పశ్చాత్తాపం ద్వారా అంతర్గతంగా మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాలి. మన పాపాల మురికిని తుడిచివేయడానికి మనం క్షమాపణ కోరుతూ ఉండాలి. ఇబ్న్ రజబ్ (రహిమహుల్లాహ్) ఈ రాత్రిలో, మన బట్టల ద్వారా బాహ్యంగా, మరియు అంతర్గతంగా తఖ్వా ద్వారా మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాలని గుర్తు చేస్తున్నారు.

సంవత్సరంలో అత్యుత్తమ రాత్రి ముగుస్తున్నందున, దానిని ఉత్తమ మార్గంలో ముగిద్దాం: మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడం మరియు క్షమాపణ కోరడం ద్వారా, అల్లాహ్ పవిత్రులను వివరించినట్లుగా,

وَبِالۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسْتَغۡفِرُوۡنَ‏

"మరియు వారు తెల్లవారకముందే క్షమాపణ కోరతారు" (51:18).

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter