ఈదుల్ ఫితర్ ఆనందంతో పాటు ఇతరుల బాధలను పంచుకోవాలి

ఒక నెల శ్రమ, నిద్రలేమి మరియు అలసట తర్వాత, అల్లాహ్ (అజ్జా వా జల్) మనకు ఈద్ రోజును బహుమతిగా ఇచ్చాడు. అల్లాహు అక్బర్!

అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు) ఇలా అన్నారు: దైవప్రవక్త ﷺ మదీనాకు వచ్చారు, మరియు (మదీనాలోని) ప్రజలు రెండు రోజులు ఆడుతూ సరదాగా గడిపారు. "ఈ రెండు రోజులు ఏమిటి?" అని అడిగాడు. వారు ఇలా సమాధానమిచ్చారు, "మేము ఇస్లాంకి ముందు పూర్వ కాలంలో ఈ రెండు రోజులలో ఆడుకుంటూ సరదాగా గడిపాము." అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త ﷺ ఇలా అన్నారు, “నిజానికి అల్లాహ్ ఈ రెండు రోజుల కంటే మెరుగైనది మీ కోసం భర్తీ చేసాడు: అల్-అద్హా మరియు అల్-ఫిత్ర్  దినం” (అబూ దావుద్).

ఈదుల్-ఫితర్ అనేది మొత్తం ఉమ్మాకు వేడుకల రోజు. పాపులమైన మేము, ఇన్షా అల్లాహ్ ఈ నెల అంతా క్షమించబడ్డాము. ఇది ఆనందం మరియు హర్షం వ్యక్తం చేయాల్సిన రోజు. రమదాన్ అంతటా ఉపవాసం, ఖియామ్ చేయడానికి అల్లాహ్ అనుమతించినందుకు మనం సంతోషించాలి. ఆయన మనకు అపారమైన ఆశీర్వాదాలు, క్షమాపణ, మంచితనాన్ని అందించినందుకు మరియు మనకు లైలతుల్-ఖద్ర్‌తో ఆశీర్వదించినందుకు మనం కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. అల్లాహ్ అంటున్నాడు,

قُلۡ بِفَضۡلِ اللَّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلۡيَـفرَحُوْا ؕ هُوَ خَيۡرٌ مِّمَنَّا يَجْمَّا

“ఇలా అనండి: ''ఇది అల్లాహ్‌ అనుగ్రహంవల్ల మరియు ఆయన కారుణ్యంవల్ల, కావున దీనితో వారిని ఆనందించమను, ఇది వారు కూడబెట్టే దానికంటే ఎంతో మేలైనది.''” (10:58).

ఈద్ ఒక సంతోషకరమైన రోజు: మనం మన ఉత్తమమైన దుస్తులను ధరించి, ఈద్ నమాజుకు హాజరయ్యే రోజు, మన కుటుంబాలు మరియు సంఘాలలో ప్రేమ, ఆనందాన్ని పంచే రోజు. మేము ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటాము. రంజాన్‌లో ఒకరి పనులను మరొకరు అంగీకరించమని అల్లాహ్‌ను కోరుతున్నాము. మేము మా బంధువులను ఆహ్వానించడం, సందర్శించడం ద్వారా కుటుంబ బంధాలను బలోపేతం చేస్తాము. మేము మా పొరుగువారికి, పేదలకు ఆహారం పంచుకుంటాము.

ఈద్ ముస్లింల గొప్ప సమావేశం. ఇది బలం, ఐక్యత, సోదరభావం మరియు ప్రేమకు చిహ్నం. ఇది ఆశీర్వాదాలు మరియు క్షమించబడే అవకాశాలతో నిండిన రోజు.

ఈద్ అనేది తక్బీర్ రోజు. అల్లాహ్ (సుభనాహు వతాలా) ఇలా అంటున్నాడు,

وَلِتُکۡمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰٮكُمۡ وَلَعَلَّکُمۡ تَشْكُرون

“... మీరు నిర్దేశించిన కాలాన్ని (రంజాన్ మాసం) పూర్తి చేయాలని మరియు మీకు మార్గనిర్దేశం చేసినందుకు అల్లాహ్‌ను కీర్తించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు; తద్వారా మీరు కృతజ్ఞతతో ఉంటారు” (2:185).

అల్లాహు అక్బర్ అనేది అల్లాహ్ యొక్క సంపూర్ణ గొప్పతనం, పరిపూర్ణత మరియు శక్తి యొక్క ప్రకటన. ఆయన అందరికంటే గొప్పవాడు కాబట్టి, ఆరాధనకు మరియు మహిమకు అర్హుడు ఆయన మాత్రమే. ఈ సంతోషం మరియు సంతోషం రోజున, మేము విధేయత, మంచి పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుమతించినందుకు అల్లాహ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మాకు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని అందించినందుకు మేము ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము: ఈమాన్ యొక్క ఆశీర్వాదం.

اَللهُ أَكۡبَرُ اَللهُ أَكۡبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكۡبَرُ ، اَللهَمَرُولۡكۡ

ఈద్ రోజు ఆనందం మరియు సంతోషకరమైన రోజు, పాపాలకు మరియు అల్లాహ్ పట్ల అవిధేయత రోజు కాదు. ఇస్లాం సమతుల్యతతో కూడిన మతం. మేము ఆనందించగలము - ఇది హలాల్ అయినంత కాలం, మితంగా ఉంటుంది మరియు మేము దానిని మా ఏకైక ఉద్దేశ్యంగా చేసుకోము.

ఈ పవిత్రమైన రోజున హరామ్‌లో పాల్గొనడం ద్వారా రమదాన్ కోసం మీ ప్రయత్నాలను నాశనం చేసుకోకండి. ఖురాన్ వినడం నుండి సంగీతం వినడం వరకు మారకండి. మస్జిద్‌లోని సమాజంతో కలిసి మొత్తం ఐదు నమాజులు చేయండి. మీ వినయాన్ని కాపాడుకోండి మరియు పబ్లిక్‌గా లేదా ఆన్‌లైన్‌లో మీ అందాన్ని చాటుకోకండి. వకీఅ (రహిమహుల్లా) ఇలా అన్నారు, "మేము ఈద్ రోజున సుఫ్యాన్ అల్-సౌరీ (రహిమహుల్లా) తో కలిసి బయలుదేరాము మరియు అతను ఇలా అన్నాడు, 'మేము ఈ రోజును ప్రారంభించే మొదటి విషయం చూపులు తగ్గించడం.

ఈ మహత్తరమైన రోజున, బాధలు మరియు అణచివేతకు గురవుతున్న వారిని, అనాథలు మరియు వితంతువులను, అన్యాయంగా జైలులో ఉన్నవారిని మరియు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిని మేము స్మరించుకోవాలి. అల్లాహ్ మొత్తం ఉమ్మాకు ఈద్ ఆనందాన్ని అందించి, దాని గౌరవాన్ని మరియు కీర్తిని పునరుద్ధరించును. మీ ఈద్ ఆశీర్వదించబడాలి!

اَللهُ أَكۡبَرُ اَللهُ أَكۡبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكۡبَرُ ، اَللهَمَرُولۡكۡ

“విశ్వాసికి ఐదు ఈద్‌లు ఉన్నాయి:

అతనిపై ఎలాంటి పాపం రాసిపెట్టకుండా అతని జీవితం నుండి గడిచిపోయే ప్రతి రోజు ఈద్ రోజు.

అతను ఇమాన్‌తో ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించే రోజు ఈద్ రోజు.

అతను సిరాత్ (నరకంపై వంతెన) దాటి, తీర్పు దినం యొక్క భయానక స్థితి నుండి రక్షించబడిన రోజు ఈద్ రోజు.

అతను జన్నాలోకి ప్రవేశించే రోజు ఈద్ రోజు.

అతను తన ప్రభువును చూసే రోజు ఈద్ రోజు."

-ఇమామ్ మాలిక్ (రహిమహుల్లాహ్)

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter