బక్రీద్ పండుగ సందేశం

సంవత్సరం యొక్క పూర్తి రోజులలో ఎంతో పని చేసి, శ్రమించి, వివిధ ఆటంకాలను ఎదుర్కొని, ఎన్నో బాధలను కనుజూసి, రకరకాల సందర్భాలను అనుభవించి గడిచిపోతున్న దినాలలో, పండుగ ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఏదో తెలియని ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. సందర్భం ఎటువంటిదైనా, పండుగ రోజున మాత్రం, తను తన పిల్లా పాపలతో, కుటుంబ సభ్యులతో చాలా ఆనందంగా గడుపుతారు. అటువంటి పండుగలలో ఒకటి ఈ బక్రీద్ పండుగ.

నిజానికి, ఈ పండుగ దినం ఆశీర్వదించబడిన దినం. అల్లాహ్ దానిని గౌరవించాడు, మహిమపరిచాడు, దాని స్థాయిని పెంచాడు. అబూ దావూద్ వారి వివరణ, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఇలా సెలవిచ్చారు: అల్లాహ్ దృష్టిలో ఖుర్బానీ చేసే దినం... రోజులలో అన్నిటికన్నా గొప్పది. ఈ రోజు ముస్లింలు తాము అర్పించే త్యాగాల ద్వారా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి చేరువయ్యే రోజు. గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని పొందడంలో ద్వారా ఒక దాసుడు ఈ రోజున సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ కి దగ్గరవ్వగలడు. దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా, ఇలా అన్నారు: ఖుర్బానీ రోజున రక్తాన్ని చిందించడం (బలి ఇవ్వడం) కన్నా ఆదం సంతానంలో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ వద్ద ఎక్కువ ప్రియమైన కార్యం ఏదీ లేదు. పునరుత్థాన దినం దాని కొమ్ములు మరియు దాని డెక్కలు మరియు వెంట్రుకలతో వస్తుంది. రక్తపు బొట్టు భూమిపై పడకముందే సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ కు చేరుకుంటుంది. కాబట్టి వాటిని ఆనందంగా చూసుకోండి.

ఖుర్బానీ అనేది దేవుని ప్రవక్త ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం యొక్క సున్నత్. 

ఒకసారి ప్రవక్త అనుచరులు ప్రవక్తతో ఇలా అడిగారు: ఓ దేవ దూత! ఈ ఖుర్బానీ ఏమిటి? ప్రవక్త ఇలా బదులిచ్చారు: మీ తండ్రి ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం యొక్క సున్నత్. 

ఎందుకంటే పూర్వపితా ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం ఒక రాత్రి వారు తన కొడుకు ఇస్మాయిల్‌ను వధించినట్లు కలగన్నారు. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇబ్రహీం మరియు ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాం యొక్క సంభాషణ వివరిస్తూ తెలియజేసాడు : “ఓ నా కుమారుడా, నేను నిన్ను వధిస్తున్నట్లు కలలో చూస్తున్నాను, నీ అభిప్రాయం ఏమిటి? కాగా ప్రవక్తల స్వప్నాలు ఒక ద్యోతకం. వారు ఏదైనా చేయడాన్ని వారు చూస్తే అది ఆజ్ఞ అవుతుంది. అప్పుడు ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం దర్శనాన్ని నెరవేర్చడానికి సంకల్పించారు.

ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం తన కుమారునితో ఇలా అన్నారు: కుమారా! నేను నిన్ను వధిస్తునట్లు కలలో చూశాను. ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాం ఇలా అన్నారు: ఓ తండ్రీ! నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయండి. అల్లాహ్ కోరిన విధంగా మీరు నన్ను సహనంతో కనుగొంటారు. నేను కలవరపడకుండా నా బంధాలను బిగించండి మరియు నా రక్తం మీపై పడకుండా మీ బట్టలు నా నుండి దూరం చేయండి. త్వరగా నా గొంతు మీదుగా కత్తిని కోయండి. నేను చనిపోవడం సులభంగా జరుగుతుంది. మీరు మా అమ్మను కలిస్తే, నా నుండి ఆమెకు సలాం చెప్పండి.

కాబట్టి ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాం కుమారుడిని ముద్దుపెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఇలా అన్నారు: అవును, నా కుమారుడా, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని ఆజ్ఞపై నువ్వు త్యాగస్తుడువి. అప్పుడు గొంతుపై కత్తితో కోశారు, కానీ అది ఏమీ కత్తిరించలేదు.

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి తన శాశ్వతమైన జ్ఞానంతో తెలుసు, అది పెరగదు, తగ్గదు లేదా పునరుద్ధరించదు. ఇబ్రహీం మరియు కుమారునికి 'మేము సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తామ' ని తెలుసు. కాబట్టి వారు ఆలస్యం చేయరని, వారు తమ విధేయతలో నిజాయితీగా ఉన్నారని అల్లాహ్ కు తెలుసు. ఖురాన్ సందేశం : ఓ ఇబ్రాహీం! నీ కలను నువ్వు నిజం చేశావు. మేము కూడా మంచి చేసేవారికి ప్రతిఫలమిస్తాము. 

ఇది నీ కుమారుని విమోచన క్రయధనము, అబ్రాహాము చూడగా, జిబ్రాయీలు అతనితో ఒక పొట్టేలును కలిగియుండెను. సర్వోన్నతుడు ఇలా అన్నాడు: మరియు మేము అతనిని గొప్ప బలితో విమోచించాము. అంటే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఇస్మాయిల్‌ను పెద్ద కొమ్ముల పొట్టేలును తయారు చేసి అతనికి విమోచన క్రయధనంగా ఆశీర్వదించాడు.

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ కొరకు విధేయత యొక్క పాత్ర ఈ కథలో దాని అత్యుత్తమ వ్యక్తీకరణలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రతి నిజాయితీ గల ముస్లిం యొక్క నినాదం. ఇస్లాం అంటే: అల్లాహ్‌కు లొంగడం మరియు సమర్పించడం. ఆయన ఆజ్ఞలు మరియు నిషేధాలలో మహిమపరచబడాలి మరియు ఉన్నతపరచబడాలి. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఇలా అన్నాడు:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥١

కాని వాస్తవానికి ఒకవేళ విశ్వాసులను, వారి మధ్య తీర్పుచేయటానికి అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన సందేశహరుని వద్దకు పిలిచినప్పుడు, వారి పలుకులు కేవలం ఇలాగే ఉంటాయి: "మేము విన్నాము మరియు విధేయత చూపాము." మరియు ఇలాంటి వారే సాఫల్యం పొందేవారు.

పద్నాలుగు శతాబ్దాల క్రితం ఈద్ అల్-అధ్హా రోజున, అల్లాహ్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక గొప్ప ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. అందులో ప్రవక్త రక్తం మరియు నగ్నత్వం నిషేధాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఖుర్బానీ రోజున ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: 

ఓ ప్రజలారా! ఇది ఏ రోజు? 

వారు చెప్పారు: ఒక పవిత్రమైన రోజు.

ప్రవక్త చెప్పారు: ఇది ఏ స్థలం?

వారు చెప్పారు: పవిత్ర స్థలం.

ప్రవక్త అన్నారు: ఇది ఏ మాసం?

వారు ఇలా అన్నారు: పవిత్రమైన మాసం. 

అప్పుడు ప్రవక్త ఇలా ప్రవచించారు: మీ రక్తం, మీ సంపద మరియు మీ గౌరవం మీకు మీ దేశంలో ఈ రోజు ఎంత పవిత్రమైనదో, ఇది ఏ నెలలో ఉందో అంత పవిత్రమైనది.

మళ్లీ ఇలా అన్నారు: ఓ అల్లాహ్! నేను సందేశాన్ని అందించానా? ఓహ్ అల్లాహ్, నేను నీ సందేశాన్ని తెలియజేశానా?

ఈ ఖుర్బానీ దినం ఆరాధన, సన్యాసం, ప్రార్థన దినం. చిత్తశుద్ధి, స్వచ్ఛత, ప్రేమ మరియు విధేయత యొక్క దినం. దానం, సదఖా ఇచ్చే దినం. అనాథలు, పేదలు మరియు అసంపన్నుల కొరకు ఖర్చు చేయడం మరియు దయ చూపే దినం. ప్రతీ ఒక్కరూ తమ తల్లిదండ్రులను గౌరవించుకోవాలి. తమ తమ బంధుత్వాలని నిలబెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే బంధుత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడం వల్ల తక్షణ ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచం మరియు దాని ఆనందం పరలోకంలో నిల్వ చేయబడతాయి.

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter