ఉపవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు పాటించని వారిపై చర్యలు

ఉపవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు పాటించని వారిపై చర్యలు

సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం ఎంతో అమూల్యమైనదో ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో మన అందరిపై ఉపవాసం పాటించమని విధిగా నిర్ణయించి మనకోసం భిక్ష, ధర్మనిష్ఠ మరియు దైవభక్తిని పొందేలా అందించిన అల్లాహ్ యొక్క కరుణ ఎంత గొప్పదో. పవిత్ర గ్రంథం అయిన  ఖురాన్ లో
సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువు యొక్క ఆజ్ఞ ఈ విధంగా ఉంది: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما على الذين من فدقبلكم لعلكم تتقون


ఓ విశ్వసించిన వారలారా! ఉపవాసాలుండటం మీపై విధిగా నిర్ణయించ బడింది. - మీ పూర్వీకులపై కూడా ఇదే విధంగా ఉపవాసం విధించబడింది. దీనివల్ల మీలో భయభక్తులు పెంపొందే అవకాశం ఉంది.

 ఉపవాసం అనేది చాలా పురాతనమైన ఆరాధన

పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ యెక్క తఫ్సీర్ వివరణలో ఈ విధంగా ఉంది: మీ ముందు తరాల వ్యక్తుల పై అనగా హజ్రత్ ఆదం (అలైహిస్సలాం) నుండి హజ్రత్ ఈసా  (అలైహిస్సలాం) వరకు వచ్చిన ప్రవక్తలందరూ మరియు వారి  అనుచరులు పై కుడా ఉపవాసంను విధిగా నిర్ణయించి బడినదే. వారు దానిని ఆచరిస్తూ వస్తూ ఉండేవారు.  ఉపవాసం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన మరియు పురాతనమైన ఆరాధన అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరియు ఇంతకుముందు తరం వారిపై కుడా ఉపవాసం అమలు గతంలో లేదని ఊహించకూడదు, ఉపవాసం ఇస్లాంలో నాల్గవ ముఖ్యమైన స్తంభం కూడా.

తఫ్సీర్ అజీజీలో ఉంది: హజ్రత్ ఆదమ్ (అలైహి సలాం) ప్రతి నెల  రోజులలో (అంటే చంద్రుని 13.14.15) మూడు రోజులు  ఉపవాసం వారిపై విధిగా నిర్ణయించి బడినదే మరియు యూదులపై అషూరాలో ఉపవాసం ఉండటం తప్పనిసరి, అంటే ముహర్రం 10వ రోజు మరియు ప్రతి వారంలోని  శనివారం నాడు కూడా ఉపవాసం పాటించడం వారిపై విధిగా నిర్ణయించబడినది. అలాగే, క్రైస్తవుల పై రంజాన్ మాసం యొక్క ఉపవాసాలు విధిగా నిర్ణయించబడినవే.

 ఉపవాసం యొక్క ఉద్దేశ్యం:
 తఫ్సీర్ సిరాతుల్- జినాన్ లో ఉంది: "ఉపవాసం యొక్క ఉద్దేశ్యం దైవభక్తి మరియు ధర్మనిష్ఠ పొందడం. ఉపవాసంలో ఒక వ్యక్తి తన గురించి మరియు హలాల్ పదార్థాలు తినడం మరియు త్రాగడం కూడా మానేయడం వలన, అది తన హృదయం (నఫ్స్ )ను నియంత్రిస్తుంది. కనుక దానివలన తన  కోరికలపై పట్టు సాధించే తత్వం ఏర్పడుతుంది‌. ఆ తరువాత ఇది తన సొంత ఆశపై  మరియు నిషేధించబడిన (హరామ్) వాటి నుండి ఎదుర్కొనే  బలాన్ని ఇస్తుంది మరియు సద్గుణమైన స్వీయ- నియంత్రణకు మరియు కోరికలపై నియంత్రణ అనేది పాపాలకు దూరంగా ఉండే ప్రధాన విషయం.

 ఎవరిపై ఉపవాసం విధి (ఫోర్జ్): ఏకైక ఆరాధ్యుడు (తౌహీద్) మరియు ప్రవక్త రాకను అంగీకరించి, మతం యొక్క అన్ని విషయాలను విశ్వసించిన తరువాత, ప్రతి ముస్లింపై నమాజ్ ప్రార్థన విధిగా ఉన్నట్లే, రంజాన్ మాసం యొక్క ఉపవాసాలు  ప్రతి ముస్లిం (మగ మరియు ఆడ) తెలివైనవాడు మరియు బాలిగ్ పై విధిగా ఉంటుంది. దుర్రుల్ ముఖ్తార్ లో ఉంది. ఉపవాసాలు 10 వ తేదీ షాబాన్ మాసం 2 హిజ్రీన విధిగా అవతరించబడింది.

 ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి విశ్వాసం ఎంత దృఢంగా  ఉంటుంది:
వేసవికాలంలో ఉష్ణోగ్రత ఎంతో వేడిగా ఉంది. దాహంతో గొంతు ఎండిపోతుంది. పెదవులు ఎండిపోతాయి, చల్లని నీళ్ళు ఉన్నాయి, కానీ ఉపవాసదీక్షి ఆ పక్కకు కూడా  చూడడు. మంచి ఆహారం ఉంది, అతను ఆకలితో మాడిపోతున్నాడు, కానీ అతను ఆహారాన్ని భుజించడు. సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ అల్లాహ్ పై ఉపవాస ముస్లిం విశ్వాసం ఎంత దృఢంగా ఉంది, ఎందుకంటే అతను చేసే పనులు ప్రపంచం మొత్తం తెలియకపోవచ్చు. కానీ అల్లాహ్ నుండి దాచబడదని అతనికి తెలుసు. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ పై ఈ విశ్వాసం పరిపూర్ణ ఉపవాసం యొక్క ఆచరణాత్మక ఫలితం‌. ఎందుకంటే ఇతర ఆరాధనలు అవి సామూహికంగా  నిర్వహిస్తారు, కాని ఉపవాసం అంతర్గతానికి సంబంధించినది.

ఉపవాసం ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది:

హజ్రత్ అలీ (రజియల్లాహు అన్హు) నుండి అల్లాహ్ యొక్క ప్రియమైన మరియు ప్రసిద్ధ దూత యొక్క సూక్తి మహిమాన్వితమైనది: "నిశ్చయంగా, అల్లా ఇజ్రాయెల్ సంతానంలో ఒకరికి వెల్లడించాడు, నన్ను ఎవరైతే  సంతోషిస్తారో వారికి తెలియజేయమని మీరు మీ ప్రజలకు తెలియజేయండి: " అతను ఒక రోజు ఉపవాసం ఉంటే, నేను అతనికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాను మరియు అతనికి గొప్ప బహుమతి ఇస్తాను (షాబ్ అల్- ఐమాన్, వాల్యూం. 3 పేజి. 412).

 స్వర్గం యొక్క ద్వారం:

 నిశ్చయంగా, స్వర్గంలో రయ్యాన్ అని పిలువబడే ఒక ద్వారం ఉంది. దీని ద్వారా ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి ప్రళయ దినాన ప్రవేశిస్తాడు. వారు తప్ప మరెవరూ ప్రవేశించరు (సహీహ్ అల్- బుఖారీ, వాల్యూం. 1, పేజి. 625. హదీస్: 1896).

 గత పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం:

 ఎవరైతే రంజాన్ ఉపవాసాన్ని పాటిస్తారో మరియు దాని పరిమితులను తెలుసుకుని, అతను ఏమి ధరించాలో మానుకుంటాడో, అతను ముందు చేసిన పాపాలకు ఇది తనది
ప్రాయశ్చిత్తం జరుగుతుంది.

నరకానికి డెబ్బై సంవత్సరాల దూరం:

అల్లాహ్ మార్గంలో ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండే వ్యక్తి, అల్లాహ్ అతని ముఖాన్ని డెబ్బై సంవత్సరాలు నరకం నుండి దూరం చేస్తాడు.
ఎరుపు వజ్రం యొక్క నివాసం: ఎవరైతే ఈ యొక్క  ఒక్క ఉపవాసాన్ని కూడా మౌనంగా మరియు శాంతిగా ఆచరించే వ్యక్తి ఉంటాడో అతని కోసం స్వర్గంలో ఆకుపచ్చ లేదా ఎరుపు వజ్రాలు పొదిగిన  ఇల్లు నిర్మించబడుతుంది.
(معجم اوسط ج:1, 379)

శరీరం యొక్క శుద్ధి:
ప్రతిదానికీ శుద్ధి ఉంది, మరియు శరీరం యొక్క శుద్ధి ఉపవాసం, మరియు ఉపవాసం సగం సహనం (ఇబ్న్ మాజా, వాల్యూం. 2, పేజి 347).

స్వర్ణపు దుస్తులు:
 ప్రళయ దినాన  ఉపవాసం ఉన్నవారి కోసం బంగారు బల్ల ఉంచబడుతుంది, ప్రజలు లెక్కింపు కోసం వేచి ఉన్నప్పటికీ దాని నుండి వారు తింటారు;  (కన్జ్ అల్- ఆమాల్, వాల్యూమ్. 1, పేజి. 214).

ఉపవాసం యొక్క ప్రతిఫలం:
హజ్రత్ అబూ హురైరా నుండి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా చెప్పబడింది: "ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రతి మంచి పనికి పది నుండి ఏడు వందల రెట్లు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇలా అన్నాడు: "ఇలా అల్- సూమ్ లి వానా అజ్జి బిహ్ "అంటే కేవలం ఉపవాసం తప్ప, ఎందుకంటే ఉపవాసం నాకు మాత్రమే చెందినది మరియు నేనే దానికి ప్రతిఫలం ఇస్తాను. అల్లాహ్ ఇలా చెప్పాడు: ఒక వ్యక్తి తన కోరికను మరియు ఆహారాన్ని నా వల్ల మాత్రమే వదులుకుంటాడు. ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తికి రెండు ఆనందాలు ఉంటాయి. ఒకటి
ఉపవాసం విరమించే సమయంలో మరియు భగవంతుడిని కలుసుకునే సమయంలో, ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి నోటి వాసన అల్లాహ్ దృష్టిలో కస్తూరి కంటే పరిమళమైనది. (ముస్లిం: పేజి 580) ఉపవాసం ఒక కవచం లాంటిది, మరియు అది ఉపవాస దినం అయినప్పుడు, అతను తినకూడదు లేదా త్రాగకూడదు, మరొకరు అతనిని దుర్భాషలాడితే లేదా
అతను పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటే, "నేను ఉపవాసం ఉన్నాను" అని చెప్పండి.

లెక్కించలేని ప్రతిఫలం: 
హజ్రత్ కాబ్ అల్- అహ్బర్ (రజియల్లాహు అన్హు) ఇలా సెలవిచ్చారు: "ప్రళయ దినాన, ఒక బోధకుడు ఇలా పిలుస్తాడు, "ప్రజలు తప్ప ప్రతి పని చేసే వ్యక్తికి అతని సాగు (దస్తావేజు) ప్రకారం ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఖురాన్ పారాయణం చేసేవారూ (ఖురాన్ యొక్క పండితులు) మరియు ఉపవాసం ఉండే వారికి లెక్కించలేని బహుమతి ఇవ్వబడుతుంది.

తలక్రిందులుగా వేలాడుతున్న వ్యక్తులు: ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా ఉపవాసం విరమించే వారు, వారి అల్లాహ్ నుండి  ఆగ్రహానికి గురవుతారు; కాబట్టి అబూ ఉమామహ్ బహ్లీ (ర) ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా చెప్పడం విన్నాను: “నేను నిద్రపోతున్నాను మరియు ఇద్దరు వ్యక్తులు కలలో వచ్చి నన్ను కష్టమైన పర్వతానికి తీసుకెళ్లారు. నేను ఆ భాగానికి చేరుకోగానే పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయి, నేను ఇలా అన్నాను: అవి ఎలాంటి స్వరం అని అడిగాను కాబట్టి అవి నరకంలోని ప్రజల స్వరం అని నాకు చెప్పబడింది. తర్వాత నన్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లారు మరియు కొంతమంది వ్యక్తులు నన్ను దాటవేశారు: అవి అతని నుదిటి సిరలకు కట్టివేయబడ్డాయి మరియు అతని దవడలు నలిగిపోయి రక్తం ప్రవహిస్తోంది. అప్పుడు నేను అడిగాను వీళ్ళు ఎవరు? నాకు చెప్పబడింది: వీళ్లు ఉపవాసం నీ విరమించే ముందు విరమించుకునేవారు.

ముగ్గురు దురదృష్టవంతులు:
హజ్రత్ జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లా (ర) నుండి ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు: "ఎవరైతే పవిత్ర రంజాన్ మాసం ను దక్కించు కుని, ఉపవాసం చేయనివాడు దురదృష్టవంతుడు.తన తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిని పొంది వారితో సరిగ్గా ప్రవర్తించకపోవడం దురదృష్టవంతుడు. మరియు ఎవరి ముందైతే నా పేరు వస్తుందో నామీద దరూద్ పంపని వాళ్లు కూడా దురదృష్టవంతులు.
(ముజామ్ అల్- అవ్సత్, వాల్యూం. 2, పేజీ. 62)

ఉపవాసం యొక్క మూడు స్థాయిలు ఉన్నాయి:
1) ఉపవాసం యొక్క సాహిత్యపరమైన అర్థం "పాటించడం"   షరియత్  లో పదం యొక్క అర్ధం: తెల్లవారుజాము నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఆహారం మరియు లైంగిక సంపర్కానికి దూరంగా ఉండటం. దీనినే ఉపవాసం అని పిలుస్తారు మరియు ఇది సాధారణ ప్రజల ఉపవాసం.
(2) తినడం, త్రాగడం మరియు లైంగిక సంపర్కం నుండి దూరంగా ఉండటం, అలాగే శరీరంలోని అన్ని భాగాలను చెడు నుండి నిరోధించడం ప్రత్యేక వ్యక్తుల ఉపవాసం. 
3) అన్ని వ్యవహారాల నుండి తనను తాను ఆపడం మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ వైపు మాత్రమే తిరగడం, ఇది ప్రత్యేక వ్యక్తుల ఉపవాసం.

ఆహారం మరియు పానీయాలకు దూరంగా ఉండటంతో పాటు శరీరంలోని అన్ని అవయవాలను ఉపవాసానికి కట్టుబడి ఉంచడం అవసరం. 
అల్లాహ్ ఆయన అందర్నీ కరుణించు గాక మరియు తౌఫిక్ రఫీక్‌ను మంజూరు చేయు గాక పవిత్ర ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కొరకు ఆమీన్.

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter