రమదాన్ తర్వాత కూడా ఈమాన్ ప్రయాణం కొనసాగించాలి

రంజాన్ అంతటా, అల్లాహ్ అనుగ్రహంతో, ఉపవాసం మరియు రాత్రి ప్రార్థన యొక్క మాధుర్యాన్ని రుచి మనమందరం అనుభవించాం. ఖురాన్ పఠనం మరియు అల్లాహ్ యొక్క స్మరణతో మేము మన మూర్ఛపోయిన హృదయాలను పునరుద్ధరించాము. మేము అల్లాహుతో మాట్లాడే ప్రశాంతతలో మునిగిపోయాము మరియు రాత్రి చివరి భాగాలలో అతని క్షమాపణను కోరిన శాంతిని అనుభవించాము.

ఇప్పుడు రంజాన్ ముగిసిపోయింది కాబట్టి, మనల్ని మనం ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోవాలి: రమదాన్ తర్వాత ఏమిటి? రమదాన్ వల్ల మనం ఏం పొందాం? అది మనల్ని ఎలా మార్చింది? అది మన జీవితాలను మార్చేసిందా? రమదాన్ తర్వాత మన జీవితం రమదాన్ పూర్వ జీవితంలానే ఉంటుందా?

మన రంజాన్‌ను మనం ప్రశ్నించుకోవాలి

మనల్ని మనం ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగడం ద్వారా మన రమదాన్ని విశ్లేషించుకోవచ్చు:

 1. అల్లాహ్ పట్ల నా ఈమాన్ పెరిగిందా? రమదాన్‌కు ముందు నాకు తెలియని అల్లాహ్ గురించి నాకు ఇప్పడు ఏమి తెలుసు? నేను అల్లాహ్ కు దగ్గరగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నానా?
 2. నేను పూర్తిగా నిరాశతో విరిగిన హృదయంతో అల్లాహ్ వద్దకు ప్రయణించానా? ఆయన యొక్క నిజమైన సేవకునిగా నన్ను నేను తగ్గించుకున్నానా?
 3. అల్లాహ్ పట్ల ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతతో నా హృదయం ఉప్పొంగిపోయిన సందర్భాలు ఈ నెలలో ఉన్నాయా?
 4. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త పట్ల నా ప్రేమ పెరిగిందా? నేను ఇంతకు ముందు చేయని ఏ సున్నత్‌ను నా జీవితంలో అమలు చేయబోతున్నాను?
 5. రంజాన్‌లో నా ఆరాధన నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేసి మృదువుగా చేసిందా?
 6. నా ఉపవాసం నా చెడు అలవాట్లను విడిచిపెట్టడానికి సబబు అయ్యిందా?
 7. కళ్ళు, నాలుకకు సంబంధించిన ఏ పాపాలను నేను వదులుకున్నాను? దీన్ని కొనసాగించటాని నేను ఏ చర్యలు తీసుకోబోతున్నాను?
 8. ఈ నెలలో నేను నా అఖ్లాక్‌ని మెరుగుపరుచుకున్నానా?
 9. నేను మరింత సున్నితమైన మరియు ప్రేమగల కుటుంబ సభ్యుడిని అయ్యానా?
 10. నేను అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు చేయడంలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించానా? నేను రహస్యంగా దానధర్మాలు చేశానా?
 11. అల్లాహ్ మరియు ఉమ్మా యొక్క దీన్ సేవను కొనసాగించాలని రంజాన్ నన్ను మరింత నిశ్చయించుకున్నానా?
 12. నేను రాత్రిపూట ఖియామ్‌లో అల్లాహ్‌తో ఏకాంతపు మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించానా? ఈ సత్కార్యాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నానా?
 13. నా నమాజులో నాకు తేడా అనిపించిందా?
 14. నేను ఖురాన్‌తో మానసికంగా కనెక్ట్ అయ్యానా?
 15. నేను అల్లాహ్‌కు దుఆ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన సాన్నిహిత్యాన్ని అనుభవించానా?
 16. నేను నా హృదయంతో అల్లాహ్ ను స్మరించానా?
 17. ఇంతకు ముందు నేను చేయని రమదాన్ నుండి నేను ఏ ఆరాధనను కొనసాగించబోతున్నాను?
 18. రమదాన్ నుండి నేను ఏమి కోల్పోకూడదనుకుంటున్నాను?
 19. రమదాన్ ముగిసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ స్థాయి స్వీయ నియంత్రణను అనుభవిస్తున్నానా?
 20. అల్లాహ్ నాకు జీవితాన్ని ఇస్తే, వచ్చే రంజాన్‌లో నేను ఏ విషయాలను భిన్నంగా చేస్తాను?

షవ్వాల్‌లో ఉపవాసం

షవ్వాల్‌లో ఆరు రోజులలో ఉపవాసం కొనసాగించడం కోసం మనం చేయగలిగిన వాటిలో ఒకటి. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త ﷺ ఇలా అన్నారు: “రమజాన్ ఉపవాసం పది నెలల ఉపవాసం లాంటిది మరియు ఆ తర్వాత (షవ్వాల్‌లో) ఆరు రోజుల ఉపవాసం రెండు నెలల ఉపవాసం లాంటిది. అది ఏడాది పొడవునా ఉపవాసం ఉన్నట్లే” (అహ్మద్).

ఇబ్న్ రజబ్ (రహిమహుల్లా) 6 షవ్వాల్ ఉపవాసాలను పాటించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తున్నారు:

 1. సంవత్సరం మొత్తం ఉపవాసం యొక్క ప్రతిఫలం. అల్లాహ్ ఒక మంచి పనికి పదిరెట్లు ప్రతిఫలం ఇచ్చినట్లుగా, రంజాన్ నెల ఉపవాసం కారణంగా ఒక సేవకుడు పది నెలల ఉపవాసానికి ప్రతిఫలం పొందుతాడు; మరియు 6 రోజుల ఉపవాసం మరో రెండు నెలలు ఉపవాసంతో సమానంగా ఉంటుంది, ఇది మొత్తం ఒక సంవత్సరం అవుతుంది.
 2. షాబాన్ మరియు షవ్వాల్‌లలో ఉపవాసం చేయడం అనేది ఫర్జ్ నమాజులకు ముందు మరియు తరువాత సునన్ ముక్కదా (రావాతిబ్) ప్రార్థనలు చేయడం లాంటిది. అవి ఫర్జ్ చర్యల యొక్క లోపాలను భర్తీ చేస్తాయి మరియు ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాయి.
 3. రమదాన్ తర్వాత ఉపవాసం కొనసాగించడం అనేది ఒకరి రమదాన్ అంగీకరించబడిందనడానికి సంకేతం. అల్లాహ్ ఒక మంచి పనిని అంగీకరిస్తే, అతను తన సేవకుడికి తౌఫీక్ ఇస్తాడు, దానిని అనుసరించడానికి మరొక మంచి పనిని కొనసాగించాడు, ఒక పవిత్రమైన పూర్వీకుడు ఇలా అన్నాడు: 'ఒక మంచి పనికి ప్రతిఫలం మరొక మంచి పని'.
 4. రమదాన్‌లో ఉపవాసం చేయడం వల్ల ఒకరి పాపాలు క్షమించబడతాయి మరియు రంజాన్‌లో ఉపవాసం ఉన్నవారికి ఈద్ రోజున అంటే బహుమతుల రోజున వారి ప్రతిఫలం పూర్తిగా ఇవ్వబడుతుంది. ఈద్ తర్వాత ఉపవాసం చేయడం అనేది ఈ ఆశీర్వాదం కోసం అల్లాహ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపే సాధనం.

ఉపవాసం ఒక ఆశీర్వాదం, దీనికి మరింత ఎక్కువ ఉపవాసం చేయడం ద్వారా కృతజ్ఞతతో ఉండాలి; ఎందుకంటే ఒకరి పాప క్షమాపణ కంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం లేదు. అల్లాహ్ రమదాన్‌లో ఉపవాసం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పమని తన సేవకులను ఆదేశించాడు. రంజాన్ తర్వాత ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా అల్లాహ్‌కు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఇందులో ఉంది.

దైవభక్తిగల పూర్వీకులలో కొందరు మునుపటి రాత్రి ప్రార్థనలో నిలబడటానికి తౌఫీక్ ఇచ్చినందుకు అల్లాహ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ పగటిపూట ఉపవాసం ఉండేవారు.

 1. రమదాన్‌లో అల్లాహ్ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందాలని కోరుకునే చర్యలు రమదాన్ ముగింపుతో ముగియవు. అలా కాకుండా ఏడాది పొడవునా వారితో కొనసాగాలి.

(లతాఇఫ్ అల్-మారిఫ్)

రంజాన్ తర్వాత స్థిరంగా ఉండండి

సహజంగా, మనం రమదాన్‌లో చేసిన ఆరాధనలను షవ్వాల్‌లో చేయలేము. అయినప్పటికీ, అల్లాహ్‌ను ఆరాధించడం మరియు ఆయన వైపు మన ప్రయాణంలో పురోగతి సాధించాలనే బలమైన కోరికను మనం కొనసాగించాలి. మన రంజాన్ అంగీకరించబడటానికి సంకేతం ఏమిటంటే, అల్లాహ్ ఆయనను ఆరాధించడం కొనసాగించడానికి మనకు తౌఫీక్ ప్రసాదించాడు. అందువల్ల, రమదాన్‌ ముగిసినప్పటికీ, మన రోజువారీ ఖురాన్ పఠనం, ధిక్ర్, దుఆ, ఉపవాసం మరియు రాత్రి ప్రార్థనలు అంతంత మాత్రమే అయినా ముగియకుండా చూసుకోవాలి. మన ప్రియతమ ప్రవక్త ﷺ అల్లాహ్‌కు అత్యంత ప్రియమైన కార్యాలు కొన్ని (ముస్లింలు) అయినా స్థిరంగా ఉండేవే అని చెప్పారు.

రమదాన్‌లో (సర్వశక్తిమంతుని దయతో మాత్రమే) మనం ఎంత స్వీయ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉన్నామని కొన్నిసార్లు మనల్ని మనం ఆశ్చర్యపరుస్తాము. ఈ స్వీయ-క్రమశిక్షణలో కొంత భాగాన్ని రమదాన్‌ అనంతర కాలంలో తీసుకురావడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఖురాన్ పఠించకుండా ఒక్కరోజు కూడా గడపనివ్వవద్దు. రమదాన్‌కు ముందు మనమ ఇంతకు ముందు చేయని సున్నత్/నఫ్ల్ ప్రార్థనను మన దినచర్యకు జోడించాలి. వాస్తవిక అంచనాలను మనమే సెట్ చేసుకోవాలి. మనం మంచి చేసిన ప్రతిసారీ, అల్లాహ్ కు ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అందులో ఏదీ మన వల్ల కాదని గ్రహించాలి. ఇది అతను మిమ్మల్ని అనుమతించినందున మాత్రమే.

పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి

రమదాన్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటి తఖ్వా. ఉపవాసం మన నఫ్‌లను నియంత్రించడానికి మరియు పాపాలకు దూరంగా ఉండటానికి శిక్షణనిచ్చి ఉండాలి. “ఎవరైతే తన నాలుకతో క్షమాపణ కోరుతూ, అతని హృదయం ఇప్పటికీ పాపంపై పట్టుదలతో ఉంటున్నచో, అతని ఉద్దేశం రమదాన్ తర్వాత తిరిగి పాపం చేయడమే అయతే, అప్పుడు అతని ఉపవాసం తిరస్కరించబడుతుంది మరియు అతని ముఖం మీద అంగీకార ద్వారం మూసివేయబడింది."

మన అదనపు స్వచ్ఛంద కార్యాలు కొన్నిసార్లు జారిపోయినప్పటికీ, మనం రెండు విషయాలలో రాజీపడకూడదు: (1) విధిగా చేసే పనులు (2) పాపాలకు దూరంగా ఉండటం. మరియు మనం పాపాలు చేస్తే, వెంటనే పశ్చాత్తాపపడాలి.

మనం నిర్దిష్ట పాపాలను గుర్తించి, వాటి నుండి మనలను రక్షించమని అల్లాహ్‌ను వేడుకోవాలి. ఉదా. ఓ అల్లాహ్, నువ్వు రమజాన్‌లో నా నాలుకను దూషించకుండా కాపాడినట్లే, ఏడాది పొడవునా దాని నుండి నన్ను రక్షించు. ఓ అల్లాహ్, రంజాన్‌లో హరామ్ చూడకుండా మీరు నన్ను రక్షించినట్లు, సంవత్సరం పొడవునా దాని నుండి నన్ను రక్షించండి.

“రమదాన్‌ను ఉత్తమమైన రీతిలో పూర్తి చేసిన ఓ భక్తా! ఆ తర్వాత షవ్వాల్‌లో మారకండి!

ప్రయాణం కొనసాగుతుంది

అల్లాహ్ వైపు మన ప్రయాణం రంజాన్‌తో ముగియదు. ఆయనను తెలుసుకోవడం, ఆయనను ఆరాధించడంలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించడం, ʿఉబుదియా (బానిసత్వం) జీవితం గడపడం వంటి మన ప్రయాణం రమదానుతో ముగియదు. బిష్ర్ అల్-హఫీ (రహిమహుల్లాహ్ )తో ఇలా చెప్పబడింది, "రంజాన్‌లో శ్రమించి కష్టపడే కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ అది ముగిసినప్పుడు వారు ఆగిపోతారు." అతను ఇలా జవాబిచ్చాడు, “ఈ ప్రజలు ఎంత దుర్మార్గులు! వారికి రమదాన్‌లో మాత్రమే అల్లాహ్ హక్కులు తెలుసు. నిశ్చయంగా, పవిత్రమైన వ్యక్తి సంవత్సరం పొడవునా ఆరాధించేవాడు మరియు కష్టపడేవాడు.

మనం అల్లాహ్ (సుబ్హానహు వతాలా) వద్దకు సరళమైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, మనం ఎల్లప్పుడూ ఇస్తికామా (స్థిరత్వం మరియు దృఢంగా ఉండడం) కోసం ఆయనను అడగాలి. ప్రవక్త ﷺ ను ఇలా అడిగారు, "నేను శ్రమించాల్సింది ఏదైనా నాకు సలహా ఇవ్వండి". అతను ఇలా జవాబిచ్చాడు, "నా ప్రభువు అల్లాహ్ అని అడుగు, ఆపై దానిపై స్థిరంగా ఉండండి" (తిర్మిదీ). ప్రవక్త ﷺ కూడా ఇలా అన్నారు: “అబ్దుల్లాహ్! ఆ రీతిలో ఉండకండి! అతను రాత్రిపూట నమాజు చేసేవాడు, ఆ తర్వాత రాత్రి నమాజును నిలిపివేశాడు” (బుఖారీ).

స్థిరంగా ఉండేందుకు, మనం నిరంతరం జ్ఞానాన్ని వెతకాలి (అది వారానికి ఒక గంట అయినా), మరియు మంచి సాంగత్యాన్ని కొనసాగించాలి. మనం మన దినచర్యను వివిధ మంచి పనులతో నింపాలి, తద్వారా షైతాన్ మనలను సరళమైన మార్గం నుండి తప్పించుకోలేడు. అల్లాహ్ వైపు మన ప్రయాణంలో ప్రతి నిమిషం చాలా విలువైనది.

“ఓ ఆదం కుమారుడా! మీరు కొన్ని రోజులు తప్ప ఇంకేమి మిగలలేదు: మరియు ఒక రోజు గడిచినప్పుడల్లా, మీలో కొంత భాగం గడిచిపోతుంది. – హసన్ అల్-బష్రీ (రహిమహుల్లా)

హృదయాన్ని సరిదిద్దడం, పోషించడం ద్వారా అల్లాహ్ వైపు ప్రయాణంలో ఇస్తిఖామా సాధించబడుతుంది. ఇబ్న్ రజబ్ (రహిమహుల్లా) ఇలా వ్రాశారు, “ఇస్తిఖఆమా యొక్క పునాది తౌహీద్ (అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం)పై హృదయం యొక్క ఇస్తికామా... హృదయం అల్లాహ్ యొక్క మారీఫా (జ్ఞానం) పట్ల స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, ఆయనను గౌరవించడం, ఆయనను ప్రేమించడం, ఆయనను వెదకడం, ఆయనపై ఆశలు పెట్టుకోవడం, ప్రార్థించడం, ఆయనపై ఆధారపడడం మరియు అతనిని కాకుండా ఇతరుల నుండి దూరంగా ఉండటం - అప్పుడు అన్ని అవయవాలు మరియు శరీర భాగాలు ఆయనకు విధేయత చూపడంలో స్థిరంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే హృదయం అవయవాలకు రాజు, అవయవాలు దాని దళాలు. రాజు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, అతని దళాలు మరియు పౌరులు దానిని అనుసరిస్తారు.

అల్లాహ్ అల్-ఖవీయ్ (అత్యంత శక్తిమంతుడు) ఇస్తికామా ప్రజల నుండి మనలను తయారు చేయుగాక, ఆయన గురించి ఇలా చెప్పాడు:

إِنَّ الَّذِيۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللَّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰمُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَ وَلَا تَحۡزَنُوۡا وَأَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّةِ الَّتِيۡ كُنْتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ . نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمۡ فِيۡتهَا مَا تَشْكُمۡ فِيْتهَا مَا تَشۡك ۡ فِيۡهَا مَا تَدَّعُوۡنَ . نُزُلًا مِّنۡ غَفُوۡرٍ رَّحِيۡمٍ

నిశ్చయంగా, ఎవరైతే: "అల్లాహ్యే మా ప్రభువు!" అని పలుకుతూ తరువాత దానిపైననే స్థిరంగా ఉంటారో! 17 వారిపై దేవదూతలు దిగి వచ్చి (ఇలా అంటారు): "మీరు భయపడకండి మరియు దుఃఖపడకండి, మీకు వాగ్దానం చేయబడిన స్వర్గపు శుభవార్తను వినండి!

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter