సయ్యిదా ఫాతిమా రదియల్లాహు అన్హా: స్వర్గీయ మహిళల నాయకురాలు

సయ్యిదా ఫాతిమా (రదియల్లాహు అన్హా) ప్రియమైన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క ప్రియమైన చిన్నారి మరియు ఇష్టమైన కుమార్తె. ఫాతిమా (రదియల్లాహు అన్హా), ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ప్రవక్తత్వ ప్రకటనకు ఐదు సంవత్సరాల ముందు 20/జమాది అల్-అఖ్రీలో జన్మించారు. తల్లి పేరు ఉమ్ అల్-ముమినిన్ సయ్యదా ఖదీజా బింట్ ఖువైలిద్ (RA). ఆమెను అబిదా, జాహిదా, జహ్రా మరియు బతూల్ వంటి బిరుదులతో గుర్తిస్తారు మరియు స్వర్గంలోని మహిళలందరికీ నాయకురాలు కూడా. .

హిజ్రీ రెండవ సంవత్సరంలో, రంజాన్ మాసంలో, హజ్రత్ అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్ (RA) ఆమెను 400/మిక్తాల్ వెండి దిర్హామ్‌లు మెహర్ గా ఇచ్చి వివాహం చేసుకున్నారు. మీ మరణం జుల్-హిజ్జా నెలలో జరిగింది. సయ్యిదా ఫాతిమా రదియల్లాహు అన్హా మరియు హజ్రత్ అలీ అల్-ముర్తజా (RA) సంతానానికి ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టారు, అతని కుమారులలో హజ్రత్ ఇమాం హసన్ (RA), ఇమామ్ హుస్సైన్ (RA) మరియు హజ్రత్ మొహ్సిన్ (RA), వీరు బాల్యంలోనే కన్నుమూశారు. కుమార్తెలలో హజ్రత్ జైనాబ్ (RA), హజ్రత్ ఉమ్మ్ కుల్తుమ్ (RA) , అందరూ చిన్న వయస్సులోనే మరణించారు. ఈ పేర్లన్నీ ప్రియమైన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) నామకరణం చేశారు. ఆమె వివాహమయ్యున తర్వాత, హజ్రత్ అలీ (RA) మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోలేదు.

జ్ఞానం, అలవాట్లు, మర్యాదలు, నైతికత, పాత్ర మరియు ప్రదర్శన పరంగా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంతో సయ్యిదా ఫాతిమా (రదియల్లాహు అన్హా) అత్యంత సారూప్య కుమార్తె. తన లోని ఈ గొప్ప గుణం (రదియల్లాహు అన్హా) ఆమెని అహ్ల్ అల్-బైత్, అన్సార్ మరియు ముహాజిరులలో అత్యంత గౌరవం కలిగించింది. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఫాతియా రదియల్లాహు అన్హాతో ప్రవర్తించిన విధానం, ఇతరులతో చేయలేదు. వారు మరెవరిలా కాదు, ఇతరులు వీరిలా లేరు, కాబట్టి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం వారిని ప్రేమగా ప్రవర్తించారు. ఆమె (రదియల్లాహు అన్హా) యావత్ విశ్వ మహిళల నాయకురాలిలా సృష్టించబడింది. మరియు విశ్వంలో పరిపూర్ణత స్థాయికి చేరుకున్న నలుగురు మహిళలలో ఆమె కూడా ఒకరు.

ఆమె తన తండ్రి ప్రవక్త (స)ను చాలా ప్రేమిస్తుంది. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క దార ఉమ్ అల్-ముమినీన్ సయ్యిదా ఖదీజా (ర) మరియు వారి మామ అబూ తాలిబ్ (స) కూడా మరణించినప్పుడు, ప్రవక్త (స) పై దుఃఖ పర్వతం విరుచుకుపడింది. కొన్నిసార్లు దైవ ప్రవక్త (స). హరమ్ కాబాలో ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు మరియు కొన్ని దుష్ట అంశాలు వారిపై దుమ్మెత్తి పోస్తాయి లేదా వారిపై పెద్ద రాళ్లను వేస్తాయి. కాబట్టి, ఆమె పాత్ర కారణంగా, ఆమెను 'ఉమ్మ్ అబిహా' (ఆమె తండ్రి యొక్క తల్లి) అని పిలిచేవారు. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మరణించే సమయానికి, వారికి ఏకైక జీవసంబంధమైన సంతానం సయ్యిదా ఫాతిమా (RA).

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త కూడా ఫాతియా రదియల్లాహు అన్హాను చాలా ప్రేమించేవారు. ఈ విధంగా, పవిత్ర ప్రవక్త (స) ప్రయాణం చేయాలనుకున్నప్పుడల్లా, తన కుటుంబ సభ్యులలో చివరిగా మాట్లాడే వ్యక్తి సయ్యిదా ఫాతిమా (R.A.). అలాగే ప్రయాణం నుంచి తిరిగి వచ్చినా కూడా మొదట ఆమెతోనే సంభాషిస్తారని హదీసు ప్రవచనాల గ్రంథాలలో ప్రస్తావిచంబడింది. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు: ఫాతిమా నా శరీరంలో ఒక భాగం, కాబట్టి ఆమెకు ఎవరు అన్యాయంగా కోపం తెప్పించారో వారు నాకు కోపం తెప్పించినట్టు. హజ్రత్ ఆయిషా రదియల్లాహు అన్హా కథనం – ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎప్పుడైనా ఫాతియా రదియల్లాహు అన్హాను వస్తుండడం చూస్తే, ఆమెకు సలాం చేసి, స్వాగతం పలికి, ఆమె కోసం నిలబడి, ఆమె నుదుటిపై ఆదరించి, ఆమె చేయి పట్టుకుని ఆమెను తీసుకువెళ్తారు. మరియు వారు కూర్చునే స్థలంలో కూర్చోబెడతారు. ఆయిషా రదియల్లాహు అన్హా యొక్క మరొక కథనంలో ఇలా ప్రస్తావించారు. మీకు ఎవరు అత్యంత ప్రియమైన వారు? అని ప్రవక్తని ఎవరో అడగగా, ఇలా బదులిచ్చారు – అందిరకన్నా ఫాతిమా (రదియల్లాహు అన్హా)పై గారాభం ఎక్కువ (తిర్మిది).

సయ్యిదా ఫాతిమా మరియు హజ్రత్ అలీ రదియల్లాహు అన్హుమా యొక్క జీవితం, సహనం మరియు దృఢత్వం, ఆదర్శ భక్తికి ఉదాహరణ. నేను హజ్రత్ ఫాతిమా (అల్లాహ్)ని వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, మాకు ఒక పొట్టేలు చర్మం తప్ప కప్పుకోవడానికి షాలవా లేదు, మేము రాత్రిపూట దాని మీద పడుకునేవాళ్ళం మరియు మా ఒంటెలు యొక్క మేత దానిపై వేసే వాళ్ళం, అని హజ్రత్ అలీ (రదియల్లాహ్ అన్హు) చెప్పారు. హజ్రత్ ఫాతిమా (అల్లాహ్) తన ఇంటిలో స్వయం ఉపాధి పొందారు మరియు సహాయం కోసం ఎవరినీ పిలవలేదు. ఆమె జీవితాంతం హజ్రత్ అలీకి ఫిర్యాదు చేయలేదు, వారి నుండి ఎటువంటి అభ్యర్థనలు చేయలేదు, ఆమె పని సమృద్ధికి మరియు ఎలాంటి కష్టమైన పనికి వెనుకాడలేదు. ఆమె భర్త మరియు పిల్లల తిననంత వరకు, ఆమె ఆకలితో అలమటించినా కూడా. నోరు ఒక ముక్క కూడా తినకూడదు అని దృఢనియమం కట్టుకున్నారు.

సయ్యిదా ఫాతిమా(ర) ఉహుద్ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ప్రవక్త (స) దాడికి గురైనప్పుడు, ఆమె వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంది. ఆమె మక్కా విజయంలో కూడా పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మదీనాకు వలస వెళ్లి ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత మక్కాకు వచ్చారు. ఆమె మొదటి ఇల్లు, వారి అమ్మ, మీ బాల్యం అంతా ఇక్కడే.. మీరు మక్కాలో రెండు నెలల పాటు ఉన్నారు.

హిజ్రీ పదకొండవ సంవత్సరంలో, రబీవుల్ అవల్ మాసంలో ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తుది శ్వాస విడిచినప్పుడు, ఆమె చాలా ఆందోళన చెందింది, ఆమె దుఃఖంతో మునిగిపోయి ఒక మూలలో ఆశ్రయం పొందింది. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది ఆరు నెలల తర్వాత రంజాన్ మాసం మూడో తేదీ మంగళవారం రాత్రి.. మగ్రిబ్, ఇషా మధ్య సమయాన సయ్యదా ఫాతిమా కన్నుమూసింది. హజ్రత్ అబూ బకర్ సిద్దీఖ్  రదియల్లాహు అన్హు, హజ్రత్ ఉమర్ ఫరూఖ్ (RA), హజ్రత్ ఉత్మాన్ ఘనీ (RA), హజ్రత్ జుబైర్ (RA), హజ్రత్ అబ్ద్ అల్-రహ్మాన్ బిన్ ఔఫ్ (RA) వీరందరూ అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు. హజ్రత్ అబూ బకర్ భార్య, హజ్రత్ అస్మా బిన్త్ ఉమైస్ ఆమె చివరి రోజుల్లో వారితో పాటు ఉన్నారు.

ఫాతిమా రదియల్లాహు అన్హా మరణవార్త మదీనాలో వ్యాపించడంతో మదీనా వాసులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరణించిన రోజున ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. తరువాత అంత్యక్రియల నమాజు సమయం వచ్చినప్పుడు, హజ్రత్ అలీ (ర.అ) హజ్రత్ అబూ బకర్ (ర.అ) ను ముందుంచారు. మీరు జనాజా నమాజును చేశారు. మరణించే సమయానికి ఫాతిమా రదియల్లాహు అన్హా యొక్క వయస్సు 28/ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు.

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter